Microsoft Dynamics 365 for Talent

Modern iş gücü, en verimli şekilde çalışabilecekleri, bir fark yaratabilecekleri ve kariyerlerini geliştirebilecekleri şirketlerde çalışmak istiyor. Microsoft Dynamics 365 for Talent; çalışanların ilgisini çekme, çalışan etkileşimi, gelişimi ve sürekliliği konularında şirketlerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. LinkedIn Talent Solutions ile uyumlu çalışan Dynamics 365 for Talent, aday bulma, kuruma çekme ve seçim yapma sürecini her şirketin kendi gereksinimlerine göre özelleştirmesine imkan tanıyor. Adaya ilişkin bilgilerin işe alım ekibiyle paylaşımını kolaylaştırıyor.

İşe alışma deneyiminin kişiselleştirilmesiyle birlikte, çalışanlar için büyük önem taşıyan ilk birkaç ayın çok daha verimli ve etkili bir tempoda geçirilmesi sağlanıyor. Yüksek performanslı çalışanları ödüllendirme olanağı sunan sürekli geri bildirimler, övgüler ve iş birliği değerlendirmeleri, çalışan verimliliğinin her an en üst düzeyde olmasına yardımcı oluyor. Dynamics 365 for Talent araç setiyle gündem, oturum ve yönerge içeren eğitim kurslarını hazırlamak, uygulamaya almak ve sonuçları analiz etmek hiç olmadığı kadar basit hale geliyor.

Personel tutma, kazanç yönetimi, eğitim, performans değerlendirmeleri ve değişim yönetimi gibi İK ekibinin rutin olarak gerçekleştirdiği rutin kayıt tutma görevlerini büyük oranda otomatik hale getiren ve basitleştiren Microsoft Dynamics 365 for Talent, insan kaynakları personelinin gözetim alanlarını yönetmek için de güçlü bir çerçeve sağlıyor.

Kuruluş yapılarını Dynamics 365 for Talent ile yöneten şirketler, çalışan bilgilerini işe alımdan emekliliğe kadar kapsamlı bir ölçekte koruyabiliyor. Çalışan yetkinlikleri aynı çözüm üzerinden yönetilirken, her bir çalışan için hedeflerin belirlenmesi de kolaylaşıyor.