Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

Müşteri ilişkilerinde güveni sağlamanın yolu, mükemmel bir proje deneyimi sunmaktan geçiyor. Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation ile projeleri zaman ve bütçe kısıtlarını aşmaksızın, kârlılığı koruyup çalışan verimliliğini iyileştirerek tamamlamak mümkün oluyor. Öngörülebilir ve müşteri odaklı hizmet modeliyle, projelerde başarı garanti altına alınıyor. En yüksek kullanım düzeyine ulaşmak isteyen kurumlar, Dynamics 365 for Project Service Automation çözümüyle kaynak talebini tahmin ederek, doğru kaynakların doğru projelere aktarımını sağlıyor.

 

Uçtan uca bir çözüm işlevine sahip olan Dynamics 365 for Project Service Automation, satış ve teslimat ekiplerine müşterilerle etkileşime geçmelerinde kolaylık sunarak, projeleri zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmelerine imkan tanıyor. Proje tabanlı sözleşmelerle proje planlarına, finansal tahminlere, işçi ücretlerine ve saat, malzeme ya da sabit fiyat gibi fatura düzenlemelerine yönelik fiyat teklifleri ve emirleri oluşturulabiliyor. Bu sözleşmeler kârlılık ve fizibilite dahil temel ölçütleri ön plana çıkarıyor.

Görsel proje planlama ve tahmin, daha önceki projeleri, otomatik görev planlamasını ve zaman ile giderlere ilişkin satış ve maliyet bilgilerinin görünümlerini kullanıcı dostu bir ekran üzerinde sunuyor. Şirketler, fiyat teklifi ve proje sözleşmelerinde ortaya çıkan planı kullanabiliyor.

İş gücünüzün becerilerini ve yetkinliklerini içeren kaynak yönetimi, kaynakları becerilere ve uygunluğa göre görüntüleme ve filtreleme olanağı sağlıyor. Böylelikle doğru projelere doğru kişileri atamak kolaylaşıyor. Ekip üyeleri birçok projeye ilişkin zaman ve giderleri kaydetmek için Dynamics 365 for Project Automation çözümünün web veya mobil uygulamalarını kullanabiliyor. Yöneticiler yeni onaylanmış öğelerin maddi etkilerini sade bir ekranda görürken, yeni girişleri kolayca onaylayabiliyor. Tüm ekip üyeleri, kendi projeleri için oluşturulmuş bir Office 365 çalışma alanı ile iş birliği yapabiliyor.

Proje faturaları ise sözleşmenin koşullarının yanı sıra onaylanan iş ve giderleri yansıtıyor. Maliyetler, faturalandırılmamış gelir ve faturalar dahil proje işinin mali etkisi, analizlerde kullanılmak ve finans sistemlerine entegre edilmek üzere kaydediliyor.